SMS Kata-Kata Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H 2018

Hari berganti dan tak terasa kini sudah tiba pada hari besar dimana setiap umat muslim di seluruh dunia menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah. Selaku umat muslim pastinya setiap orang menginginkan pergi beribadah haji ke tanah suci untuk menaati rukun Islam. Meskipun demikian, islam tidak memberatkan kaumnya karena ibadah haji hanya untuk orang yang mampu.
ucapan selamat idul adha
Disamping itu idul adha dikenal juga sebagai idul qurban. Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dimana setiap umat muslim di seluruh dunia diberi kesempatan untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada-Nya dengan menunaikan ibadah haji dan/atau dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan selaku umat-Nya.

Untuk memeriahkan hari penuh berkah ini ada beberapa kata kata yang dapat anda gunakan sebagai ucapan idul adha dan ucapan maaf idul adha untuk dirim ke sahabat, pacar atau saudara baik itu lewat sms, bbm, line bahkan dijadikan status facebook dan twitter. Silakan anda pilih kata-kata yang paling cocok untuk anda bagikan.
Kini hämpir sémuä… wäjäh umät-Mu bérséri séri…
Sébägiän dikärénäkän ménikmäti däging yg täk pérnäh mérékä nikmäti kécuäli dihäri räyä-Mu.
Sébägiän umät-Mu yg térsényum kärénä ménikmäti indähnyä bérbägi déngän sésämä.
Sébägiän kärénä sukä citä kébérsämään yäng térciptä…
Sélämät Mäläm Sähäbätku…
Sémogä täk ädä häri sépimu lägi dihärimu ésok
Sésungguhnyä ädä Diä yäng sélälu bérädä bérsämä kitä jikä kitä jugä méngingät-Nyä, sähäbät…
Méngisi mäläm yäng sunyi déngän säpään képädänyä sungguh bukän hänyä ménghängätkän…
nämun ménggétärkän dän méngisi pénuh jiwä hinggä täk ädä lägi ruäng kosong disänä..
Mét Idul ädhä Sähäbät…
Sélämät Häri Räyä Idul ädhä 1439 H
Sémogä kitä dibéri késhäléhän sépérti Näbi Ibrähim äS…
Dibéri kétäätän sépérti Näbi Ismäil äS…
Dibéri kéikhläsän sépérti Siti Häjär…
Dän dibéri kébérkähän junjungän kitä Näbi Muhämmäd SäW… äämiin
Häppy äidil äd’hä 1439 H
Sémogä kéikhläsän Näbi Ibrähim äS dän Näbi Ismäil äS
Däläm bérkorbän démi kétäätän képädä älläh Tä’älä
däpät kitä contoh dän kitä téräpkän..
Jägä térus ruh jämä’i ägär täk tércéräi béräi.
Dän kuätkän tékäd bérjuäng ménégäkkän Kälimätulläh..
Sémogä kitä sélälu ingät..
äpä yg kitä pérbuät diduniä, ituläh békäl kitä di äkhirät..
ésok ädäläh Häri Räyä Idul ädhä
Säät lébih däri 3 jutä umätMU mémutihkän pädäng ärräfäh
Dän, ménunäikän rituäl suciMU di Minä.
Säät umätMU yäng läin bérkumpul diséluruh pénjuru négéri
Ménjéjäli läpängän-läpängän dän Mäsjid-mäsjid
Méläntunkän täkbir diséluruh pélosok bumi
Bérséräh diri däläm sujud mérékä
Sholät sunnäh 2 räkäät pägi ésok
Gémä täkbir mäsih jéläs térdéngär ditélingäku mäläm ini..
Térimä käsih yä älläh..
ätäs késémpätän yäng KäU bérikän untuk pértémuänku déngän Idul ädhä-MU lägi
Untuk méndäpät tämbähän wäktu ménjälin siläturähim déngän säudärä-säudäräku
Untuk méndäpät késémpätän lägi méngisi sétiäp tämbähän häriku
Déngän ämälän yäng méndékätkänku pädäMU
Kämi sädär yä älläh..
KäU täk butuhkän däging-däging itu..
Dän, sésungguhnyä bukän däging itu yäng äkän mémbäwä pémbérinyä ké SurgäMU
KäU hänyä ciptäkän sémuä rituäl itu sébägäi sébuäh jémbätän
Hänyä niät tulus tänpä pämrihläh yäng mémbéri ärti
bägi oräng-oräng yäng mémbängun dän bérhäsil méléwäti jémbätänMU itu.
Täk ädä kätä yäng sänggup äku ucäpkän
Sélämät mäläm sähäbät disébéräng jälän
Wäläu kitä täk séimän,sémuä itu bukänläh äläsän
untuk kitä säling bértégur säpä jikä kétému di jälän
Säät ini,äku jugä ingin méngucäpkän
“Sélämät IDUL äDHä buätmu käwän!!
Hidup ädäläh sébuäh_péncäriän.
Läbuhkän péncäriän hidupmu hänyä
pädä Yäng Mähä Kékäl méski_härus pénuh péngorbänän.
Läyäknyä péncäriän dän péngorbänän Näbi Ibrähim äS
yäng hänif. Sélämät_häri räyä Idul ädhä
Bérbägi itu Mémbéri,
mémbéri ädäläh nénänäm,
sétiäp yäng kitä tänäm äkän bébuäh lébih bänyäk.
ituläh rähäsiä dän kéäjäibän mémbéri dän bérbägi.
Wäktu méngälir bägäikän äir
Rämädhän suci äkän béräkhir
Tux säläh yg pérnäh ädä
Tux hiläf yg sémpät térucäp
Pintu määf sélälu kuhäräp
Mét Idul ädhä 1436 H.
Bilä kätä mérängkäi dustä..
Bilä längkäh mémbékäs lärä…
Bilä häti pénuh präsängkä…
Dän bilä ädä längkäh yäng ménoréh lukä.
Mohon bukäkän pintu määf…
Sélämät Idul ädhä 1436 H Mohon Määf Lähir Bätin
Sélämät Häri idul qurbän
Märiläh Kitä säling méngäsihi n mémääfkän…
Ku täu käu téläh bänyäk bérbuät säläh Dän dosä képädäku, séring méminjäm
duit n Gä ngémbäliin, päké motor Gä pérnäh isi bénsin, täpi täk usäh
risäu… Ku t`läh mémääfkänmu.
ändäi jémäri täk smpt bérjäbät,ändäi rägä täk dpt b’tätäp
Séiring béduk yg mgémä,sruän täkbir yg bérkumändäng
Kuhäturkän säläm ményämbut Häri räyä idul ädhä, jk ädä kätä sértä khiläfku
mémbékäs lärä mhn määf lähir bätin.
Hidup ädäläh sébuäh péncäriän.
Läbuhkän péncäriän hidupmu hänyä pädä Yäng Mähä Kékäl
mski pénuh péngorbänän. Läyäknyä péncäriän dän péngorbänän
Näbi Ibrähim äS yäng hänif. Sélämät häri räyä Idul ädhä
Sélämät Idul ädhää témäns,
smg kitä bs ménélädäni kétäätän
&ämp; kétulusän Näbi Ibrähim dlm bérkorbän
utk méndékätkän diri pd älläh
Jängän sukä bérkéluh késäh di häti
Dihäri yäng muliä ini
Märi kitä bérsiläturähmi
Säling mémääfkän dän bérbägi
Täkbir ménggémä di mänä-mänä
Méläntunkän kälimät äzä Wäzällä
Dihäri Räyä yäng sängät muliä
Pädämu ibu ku häturkän sébuäh doä äzän täkbir
Jängän sukä bérkéluh késäh di häti
Dihäri yäng muliä ini
Märi kitä bérsiläturähmi
Säling mémääfkän dän bérbägi
Täkbir ménggémä di mänä-mänä
Méläntunkän kälimät äzä Wäzällä
Dihäri Räyä yäng sängät muliä
Pädämu ibu ku häturkän sébuäh doä äzän täkbir
Täkbir bérgémä d längit.
Méng-ägungkän kébésärän älläh..
Méngingätkän kérdilnyä diri.
Bähkän kéräp bérbuät säläh dän khiläf.
Määfkän äku sobät..
Mét Idul ädhä ..
Sémogä hidupmu dipénuhi kélézätän,
sélézät säté kämbing di häri räyä qurbän.
Imänmu dipénuhi kétégärän,
sétégär Ismäil dän dombä sémbélihän.
Sértä häri-härimu däläm bimbingän,
sépérti Ibrähim säng Kékäsih Tuhän.
Sélämät Idul ädhhä.
Kétikä sä’i ädäläh häräpän
putärän thäwäf cérmin pémujään.
Kétikä wukuf wujud kétundukän
lémpärän jumräh ädäläh pérjuängän.
Kétikä täkbir digémäkän
Sélämät Idul ädhhä kuucäpkän.
Itulah beberapa koleksi sms ucapan idul adha untuk meramaikan idul adha tahun ini. Semoga kita selaku umat muslim selalu diberi hidayah dan lindungan dari Allah SWT untuk tetap berada dijalan yang benar. Amiin.